Objektif Data Terbuka

Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan;

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu;

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat;


Menjimatkan masa capaian dataset data terbuka oleh rakyat;dan


Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan.


Carta Pembekal Dokumen

Pilihan Maklumat Carta :
Pilihan Jenis Carta :
 


Graf Jenis Dokumen

Pilihan Jenis Graf :
 
HakMilik © Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang 2017
Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Negeri Pulau Pinang, Paras 24, KOMTAR, 10503, Pulau Pinang
Telefon : 04-650 5352 Faks : 04-263 6035


Paparan terbaik sistem adalah melalui penggunaan Internet Explorer versi 8.0 ke atas atau Mozilla versi 3.6 ke atas dan Adobe Flash Player versi 10.0 ke atas dengan paparan resolusi skrin 1024 X 768.