Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

 

 

HakMilik © Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang 2017 Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Negeri Pulau Pinang, Paras 24, KOMTAR, 10503, Pulau Pinang

04-650 5352

04-263 6035

 

Informasi


Bil. Muat Turun Bulan Ini
:
0
Bil. Pelawat Bulan Ini
:
21