Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

 

 

Pembekal Data 

Perkara

 

1

SENARAI PERSIMPANGAN-PERSIMPANGAN SISTEM LAMPU ISYARAT LALULINTAS DI BAHAGIAN PULAU, PULAU PINANG TAHUN 2018
SENARAI PERSIMPANGAN-PERSIMPANGAN SISTEM LAMPU ISYARAT LALULINTAS DI BAHAGIAN PULAU, PULAU PINANG TAHUN 2018

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Pengangkutan

12/10/2018

  

2

SENARAI PUSAT HAEMODIALISIS DI BAWAH PUSAT ZAKAT NEGERI PULAU PINANG
Memaparkan maklumat dan lokasi pusat haemodialisis Zakat Pulau Pinang.

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Lain-lain

12/10/2018

  

3

JADUAL KAUNTER VAN BERGERAK MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG (MBPP)
JADUAL KAUNTER VAN BERGERAK MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG (MBPP)

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Lain-lain

12/10/2018

  

4

STATISTIK NIKAH BAGI ORANG ISLAM DI PULAU PINANG
STATISTIK NIKAH BAGI ORANG ISLAM MENGIKUT DAERAH DI NEGERI PULAU PINANG JANUARI – NOVEMBER 2017

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Statistik

05/10/2018

  

5

SENARAI MASJID DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH
SENARAI MASJID MENGIKUT KADUN DAN PERLIMEN

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

05/10/2018

  

6

SENARAI MASJID DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (KEPALA BATAS)
SENARAI MASJID MENGIKUT KADUN DAN PARLIMEN

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Kontrak

05/10/2018

  

7

SENARAI MASJID DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH)
SENARAI MASJID MENGIKUT KADUN DAN PARLIMEN

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

05/10/2018

  

8

SENARAI MASJID DAERAH TIMUR LAUT
SENARAI MASJID MENGIKUT KADUN DAN PERLIMEN

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

04/10/2018

  

9

SENARAI MASJID DAERAH BARAT DAYA
SENARAI MASJID IKUT KADUN DAN PARLIMEN

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

04/10/2018

  

10

SENARAI MASJID DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN
SENARAI MASJID IKUT KADUN DAN PARLIMEN

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

04/10/2018

  

11

STATISTIK PESERTA KURSUS PRAPERKAHWINAN ISLAM MENGIKUT UMUR DI NEGERI PULAU PINANG
STATISTIK PESERTA KURSUS PRAPERKAHWINAN ISLAM MENGIKUT UMUR DI NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Statistik

04/10/2018

  

12

SENARAI PEMEGANG TAULIAH MENGIKUT KATEGORI DI NEGERI PULAU PINANG
SENARAI PEMEGANG TAULIAH MENGIKUT KATEGORI DI NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017-2020

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Statistik

04/10/2018

  

13

SENARAI SIJIL HALAL RUMAH SEMBELIH NEGERI PULAU PINANG
SENARAI SIJIL HALAL RUMAH SEMBELIH NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

04/10/2018

  

14

SENARAI PENGESAHAN SIJIL HALAL BAGI BARANG GUNAAN DI NEGERI PULAU PINANG
SENARAI PENGESAHAN SIJIL HALAL BAGI BARANG GUNAAN DI NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

04/10/2018

  

15

SENARAI MAAHAD TAHFIZ BERDAFTAR PENUH BAGI NEGERI PULAU PINANG
SENARAI MAAHAD TAHFIZ BERDAFTAR PENUH BAGI NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Agama

04/10/2018

  

16

STATISTIK ADUAN PELANGGAN MAHKAMAH SYARIAH PULAU PINANG SEPTEMBER 2018
Statistik Aduan Orang Awam yang berurusan di Mahkamah Syariah

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

04/10/2018

  

17

STATISTIK HUFFAZ MENGIKUT JANTINA DI NEGERI PULAU PINANG
STATISTIK HUFFAZ MENGIKUT JANTINA DI NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Statistik

04/10/2018

  

18

STATISTIK KES SULH BULAN SEPTEMBER 2018
Statistik Unit Sulh ( Mediasi ) Mahkamah

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

04/10/2018

  

19

BILANGAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA RAKYAT RENDAH DAN MENENGAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI PULAU PINANG
BILANGAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA RAKYAT RENDAH DAN MENENGAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Statistik

04/10/2018

  

20

JADUAL KUTIPAN SAMPAH MENGIKUT ZON BAGI KAWASAN DIBAWAH KAWALAN MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG (MBPP)
Jadual Kutipan Sampah Mengikut Zon Bagi Kawasan Dibawah Kawalan Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Lain-lain

03/10/2018

  

Rekod 1 hingga 20 daripada 409 rekod dijumpai