Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

 

 

Pembekal Data 

 

1

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-3 (KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 1,000,000.00)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB Gred G3

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

2

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-2 (KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 500,000.00)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB Gred G2

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

3

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-1 (KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,00.00)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB gred G1

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

4

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-4 (KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 3,000,000.00)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB Gred G4

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

5

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-5 (KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 5,000,000.00)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB Gred G5

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

6

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-6 (KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 10,000,000.00)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB Gred G6

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

7

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-7 (TIADA HAD)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB gred G7

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

8

SENARAI PENGIKLANAN SEBUT HARGA/TENDER TAHUN 2013
Senarai Pengiklanan Sebut Harga/Tender Tahun 2013

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Kontrak

10/07/2018

  

9

SENARAI PENGIKLANAN SEBUT HARGA/TENDER TAHUN 2014
Senarai Pengiklanan Sebut Harga/Tender Tahun 2014

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Kontrak

10/07/2018

  

10

SENARAI PENGIKLANAN SEBUT HARGA/TENDER TAHUN 2015
Senarai Pengiklanan Sebut Harga/Tender Tahun 2015

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Kontrak

10/07/2018

  

11

SENARAI PENGIKLANAN SEBUT HARGA/TENDER TAHUN 2016
Senarai Pengiklanan Sebut Harga/Tender Tahun 2016

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Kontrak

10/07/2018

  

12

SENARAI PENGIKLANAN SEBUT HARGA/TENDER TAHUN 2017
Senarai Pengiklanan Sebut Harga/Tender Tahun 2017

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Kontrak

10/07/2018

  

Rekod 1 hingga 12 daripada 12 rekod dijumpai