Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Perbelanjaan Kerajaan

1

PEMBAYARAN TABUNG TYT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG DAERAH TIMUR LAUT 2017
Pembayaran Bantuan Bencana Di Daerah Timur Laut

Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Timur Laut

Perbelanjaan Kerajaan

09/08/2018

  

2

PEMBAYARAN PROGRAM I-SEJAHTERA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG DAERAH TIMUR LAUT 2016 € 2017
Pembayaran Program I-Sejahtera Kerajaan Negeri Pulau Pinang Daerah Timur Laut 2016 – 2017

Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Timur Laut

Perbelanjaan Kerajaan

09/08/2018

  

3

PENYELENGGARAAN JALAN MARRIS
Jumlah penyelenggaraan jalan yang didaftar melalui MARRIS bagi tahun 2014-2017

Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

Perbelanjaan Kerajaan

12/03/2018

  

4

PENYELENGGARAAN JALAN
Jumlah penyelenggaraan jalan yang didaftar melalui MARRIS bagi tahun 2014-2017

Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan

Perbelanjaan Kerajaan

24/01/2018

  

5

JUMLAH BANTUAN PERALATAN KEMISKINAN DI DAERAH BARAT DAYA 2014-2017
Data menunjukkan statistik jumlah bantuan peralatan yang diberikan di bawah Program BantuanKemiskinan di Daerah Barat Daya, Pulau Pinang.

Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

Perbelanjaan Kerajaan

22/12/2017

  

6

JUMLAH PEMINJAM BANTUAN / MIKRO KREDIT / PINJAMAN DARI KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG MENGIKUT DAERAH
JUMLAH PEMINJAM YANG MEMOHON DAN TELAH DILULUSKAN BANTUAN / MIKRO KREDIT / PINJAMAN DARI KERAJAAN NEGERI DARI TAHUN 2013 - APRIL 2017 BAGI SETIAP DAERAH DI NEGERI PULAU PINANG.

Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang

Lain-lain | Perbelanjaan Kerajaan | Statistik

12/12/2017

  

Rekod 1 hingga 6 daripada 6 rekod dijumpai