Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Kesihatan

1

STATISTIK KATEGORI ORANG KURANG UPAYA (OKU) BERDAFTAR MENGIKUT DAERAH PULAU PINANG JUN 2018
Bilangan statistik OKU berdaftar dengan JKM Pulau Pinang

Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang

Bancian | Kesihatan | Lain-lain | Statistik

07/08/2018

  

2

DATA ASAS SOSIO-EKONOMI NEGERI PULAU PINANG 2014/2015 (KESIHATAN)
Mengandungi data asas Kesihatan Negeri Pulau Pinang

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Kesihatan

26/09/2017

  

Rekod 1 hingga 2 daripada 2 rekod dijumpai