Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Pemilikan Tanah

1

SENARAI PROJEK AKTIF DIBAWAH PROJEK PERUMAHAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG
SENARAI PROJEK AKTIF DIBAWAH PROJEK PERUMAHAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Pemilikan Tanah

28/09/2018

  

2

STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE OLEH PELANGGAN 2018-TRANSAKSI PEMBAYARAN
Statistik Transaksi Capaian Transaksi Online

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Pemilikan Tanah | Statistik

25/07/2018

  

3

STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE OLEH PELANGGAN 2017-TRANSAKSI PEMBAYARAN
Statistik Transaksi Capaian Transaksi Online

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Pemilikan Tanah | Statistik

25/07/2018

  

4

STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE OLEH PELANGGAN 2016-TRANSAKSI PEMBAYARAN
Statistik Transaksi Capaian Transaksi Online

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Pemilikan Tanah | Statistik

25/07/2018

  

5

STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE OLEH PELANGGAN 2015-TRANSAKSI PEMBAYARAN
Statistik Transaksi Capaian Transaksi Online

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Pemilikan Tanah | Statistik

25/07/2018

  

6

STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE OLEH PELANGGAN 2014-TRANSAKSI PEMBAYARAN
Statistik Transaksi Capaian Transaksi Online

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Pemilikan Tanah | Statistik

25/07/2018

  

7

STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE OLEH PELANGGAN 2013-TRANSAKSI PEMBAYARAN
STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Pemilikan Tanah | Statistik

25/07/2018

  

8

STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE OLEH PELANGGAN 2012-TRANSAKSI PEMBAYARAN
STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Pemilikan Tanah | Statistik

25/07/2018

  

9

STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE OLEH PELANGGAN 2011-TRANSAKSI PEMBAYARAN
STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Pemilikan Tanah | Statistik

25/07/2018

  

10

STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE OLEH PELANGGAN 2010-TRANSAKSI PEMBAYARAN
STATISTIK TRANSAKSI CAPAIAN TRANSAKSI ONLINE

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Pemilikan Tanah | Statistik

25/07/2018

  

11

DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN BAGI 012017
DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain | Pemilikan Tanah

19/07/2018

  

12

DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN BAGI 022017
DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain | Pemilikan Tanah

19/07/2018

  

13

DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN BAGI 032017
DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain | Pemilikan Tanah

19/07/2018

  

14

DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN BAGI 042017
DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain | Pemilikan Tanah

19/07/2018

  

15

DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN BAGI 062017
DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain | Pemilikan Tanah

19/07/2018

  

16

DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN BAGI 082017
DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain | Pemilikan Tanah

19/07/2018

  

17

DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN BAGI 072017
DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain | Pemilikan Tanah

17/07/2018

  

18

DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN BAGI 092017
DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain | Pemilikan Tanah

17/07/2018

  

19

DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN BAGI 102017
DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain | Pemilikan Tanah

17/07/2018

  

20

DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN BAGI 112017
DATA PERSERAHAN HAKMILIK TANAH MENGIKUT JENIS DAN URUSAN

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain | Pemilikan Tanah

17/07/2018

  

Rekod 1 hingga 20 daripada 57 rekod dijumpai