Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Statistik

1

JADUAL PINDAHMILIKPULAU PINANG Q2 2018
% Perubahan Bilangan Pindahmilik Mengikut Lingkungan Harga Bagi Subsektor Harta Utama di Pulau Pinang.

Jabatan Pernilaian dan Perkhidmatan Harta Pulau Pinang

Statistik

28/11/2018

  

2

JADUAL PINDAHMILIKPULAU PINANG Q3 2018
% Perubahan Bilangan Pindahmilik Mengikut Lingkungan Harga Bagi Subsektor Harta Utama di Pulau Pinang.

Jabatan Pernilaian dan Perkhidmatan Harta Pulau Pinang

Statistik

28/11/2018

  

3

STATISTIK NIKAH BAGI ORANG ISLAM DI PULAU PINANG
STATISTIK NIKAH BAGI ORANG ISLAM MENGIKUT DAERAH DI NEGERI PULAU PINANG JANUARI – NOVEMBER 2017

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Statistik

05/10/2018

  

4

STATISTIK PESERTA KURSUS PRAPERKAHWINAN ISLAM MENGIKUT UMUR DI NEGERI PULAU PINANG
STATISTIK PESERTA KURSUS PRAPERKAHWINAN ISLAM MENGIKUT UMUR DI NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Statistik

04/10/2018

  

5

SENARAI PEMEGANG TAULIAH MENGIKUT KATEGORI DI NEGERI PULAU PINANG
SENARAI PEMEGANG TAULIAH MENGIKUT KATEGORI DI NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017-2020

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Statistik

04/10/2018

  

6

STATISTIK HUFFAZ MENGIKUT JANTINA DI NEGERI PULAU PINANG
STATISTIK HUFFAZ MENGIKUT JANTINA DI NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Statistik

04/10/2018

  

7

BILANGAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA RAKYAT RENDAH DAN MENENGAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI PULAU PINANG
BILANGAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA RAKYAT RENDAH DAN MENENGAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Statistik

04/10/2018

  

8

SUMBANGAN DANA WAKAF MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
Memaparkan statistik bilangan penyumbang dan sumbangan dana wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang yang diterima

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Statistik

01/10/2018

  

9

STATISTIK KUTIPAN & BILANGAN PEMBAYAR MENGIKUT JENIS ZAKAT DI NEGERI PULAU PINANG
Memaparkan jumlah kutipan zakat dan bilangan pembayar mengikut jenis zakat.

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Statistik

01/10/2018

  

10

DATA PELAWAT DI PUSAT FALAK SHEIKH TAHIR PULAU PINANG
DATA PELAWAT DI PUSAT FALAK SHEIKH TAHIR PULAU PINANG

Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang

Lain-lain | Statistik

26/09/2018

  

11

GUNA TANAH NEGERI SEMASA PULAU PINANG KATEGORI 1 TAHUN 2017
Maklumat Guna Tanah Negeri Pulau Pinang Tahun 2017 bagi Kategori 1

PLANMalaysia@Pulau Pinang

Statistik

20/09/2018

  

12

MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017 BAGI KATEGORI 2
MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017 BAGI KATEGORI 2

PLANMalaysia@Pulau Pinang

Statistik

20/09/2018

  

13

KELUASAN GUNA TANAH KEMUDAHAN AWAM NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017
KELUASAN GUNA TANAH KEMUDAHAN AWAM NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017

PLANMalaysia@Pulau Pinang

Statistik

20/09/2018

  

14

KELUASAN GUNATANAH TANAH KWSN LAPANG NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017
KELUASAN GUNATANAH TANAH KWSN LAPANG NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017

PLANMalaysia@Pulau Pinang

Statistik

20/09/2018

  

15

KELUASAN GUNA TANAH INDUSTRI NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017
Guna Tanah bagi Kategori Industri Nageri Pulau Pinang Tahun 2017

PLANMalaysia@Pulau Pinang

Statistik

18/09/2018

  

16

KELUASAN GUNA TANAH INFRASTRUKTUR NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017
KELUASAN GUNA TANAH INFRASTRUKTUR NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017

PLANMalaysia@Pulau Pinang

Statistik

18/09/2018

  

17

KELUASAN GUNA TANAH PERNIAGAAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017
KELUASAN GUNA TANAH PERNIAGAAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017

PLANMalaysia@Pulau Pinang

Perdagangan | Statistik

18/09/2018

  

18

KELUASAN GUNA TANAH PERUMAHAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017
KELUASAN GUNA TANAH PERUMAHAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017

PLANMalaysia@Pulau Pinang

Statistik

18/09/2018

  

19

KELUASAN GUNATANAH PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017
KELUASAN GUNATANAH PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017

PLANMalaysia@Pulau Pinang

Pertanian | Statistik

18/09/2018

  

20

DATA KEMISKINAN DAERAH TIMUR LAUT 2017
Data Kemiskinan Penduduk Di Daerah Timur Laut Mengikut KADUN

Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Timur Laut

Bancian | Statistik

09/08/2018

  

Rekod 1 hingga 20 daripada 75 rekod dijumpai