Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Perdagangan

1

KELUASAN GUNA TANAH PERNIAGAAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017
KELUASAN GUNA TANAH PERNIAGAAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017

PLANMalaysia@Pulau Pinang

Perdagangan | Statistik

18/09/2018

  

2

DATA ASAS SOSIO-EKONOMI NEGERI PULAU PINANG 2014/2015 (PERINDUSTRIAN & PERDANGANGAN)
Mengandungi data asas Perindustrian dan Perdagangan Negeri Pulau Pinang

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Perdagangan

26/09/2017

  

Rekod 1 hingga 2 daripada 2 rekod dijumpai