Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Pendaftaran Syarikat

1

PUSAT JAGAAN BERDAFTAR
Tarikh sah daftar pusat jagaan

Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang

Lain-lain | Pemetaan | Pendaftaran Syarikat | Pendidikan | Statistik

07/08/2018

  

2

SENARAI PERTUBUHAN SUKARELA KEBAJIKAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2018
Senarai Pertubuhan Sukarela Kebajikan melalui kategori jenis pertubuhan seperti OKU, wanita dan Pelbagai. senarai pertubuhan ini menerima geran Tahunan dari JKM

Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang

Bancian | Lain-lain | Pendaftaran Syarikat | Statistik

07/08/2018

  

3

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-3 (KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 1,000,000.00)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB Gred G3

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

4

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-2 (KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 500,000.00)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB Gred G2

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

5

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-1 (KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,00.00)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB gred G1

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

6

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-4 (KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 3,000,000.00)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB Gred G4

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

7

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-5 (KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 5,000,000.00)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB Gred G5

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

8

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-6 (KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 10,000,000.00)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB Gred G6

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

9

SENARAI KONTRAKTOR NEGERI PULAU PINANG GRED G-7 (TIADA HAD)
Senarai kontraktor yang aktif di Sistem Perolehan Pulau Pinang (sysP) menurut pendaftaran Sijil CIDB gred G7

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Pendaftaran Syarikat

10/07/2018

  

Rekod 1 hingga 9 daripada 9 rekod dijumpai