Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Pendidikan

1

REKOD KENAMPAKAN HILAL DI PUSAT FALAK SHEIKH TAHIR PULAU PINANG
REKOD KENAMPAKAN HILAL DI PUSAT FALAK SHEIKH TAHIR PULAU PINANG

Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang

Lain-lain | Pendidikan

26/09/2018

  

2

DATA BAHAN DITERBITKAN OLEH JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG
DATA BAHAN DITERBITKAN OLEH JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang

Agama | Astronomi | Lain-lain | Pendidikan | Perundangan

26/09/2018

  

3

LAPORAN I-BITA PERINGKAT IJAZAH DAN DIPLOMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH TAHUN 2017
Data yang menunjukkan jumlah permohonan bantuan kewangan oleh Kerajaan Negeri ke peringkat Diploma dan Ijazah mengikut jantina dan kaum.

Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Tengah

Pendidikan

09/08/2018

  

4

PUSAT JAGAAN BERDAFTAR
Tarikh sah daftar pusat jagaan

Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang

Lain-lain | Pemetaan | Pendaftaran Syarikat | Pendidikan | Statistik

07/08/2018

  

5

SENARAI PERTUBUHAN DALAM KOMUNITI NEGERI PULAU PINANG 2018
Maklumat Pertubuhan dalam Komuniti dimana menempatkan Pelatih OKU dibawah seliaan JKM

Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang

Bancian | Lain-lain | Pendidikan | Statistik

07/08/2018

  

6

STATISTIK PERMOHONAN I-BITA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PERINGKAT DIPLOMA DAN IJAZAH 2017 (SEHINGGA 31/12/2017)
Maklumat Permohonan i-Bita Daerah Seberang Perai Selatan Peringkat Diploma Dan Ijazah Tahun 2017 (Sehingga 31/12/2017)

Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan

Pendidikan

06/08/2018

  

7

STATISTIK PERMOHONAN BANTUAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (I-BITA) DI DAERAH TIMUR LAUT
Statistik permohonan I-BITA dari Tahun 2012 sehingga 2016

Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Timur Laut

Pendidikan | Statistik

15/12/2017

  

8

DATA ASAS SOSIO-EKONOMI NEGERI PULAU PINANG 2014/2015 (PENDIDIKAN)
Mengandungi data asas Pedidikan Negeri Pulau Pinang

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Pendidikan | Pertanian

26/09/2017

  

Rekod 1 hingga 8 daripada 8 rekod dijumpai