Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Pengangkutan

1

SENARAI PERSIMPANGAN-PERSIMPANGAN SISTEM LAMPU ISYARAT LALULINTAS DI BAHAGIAN PULAU, PULAU PINANG TAHUN 2018
SENARAI PERSIMPANGAN-PERSIMPANGAN SISTEM LAMPU ISYARAT LALULINTAS DI BAHAGIAN PULAU, PULAU PINANG TAHUN 2018

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Pengangkutan

23/11/2018

  

2

SENARAI NAMA PENJUAL KUPON LETAK KERETA MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG BAGI TAHUN 2018
Senarai nama penjual kupon letak kereta MBPP bagi tahun 2018

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Pengangkutan

14/08/2018

  

Rekod 1 hingga 2 daripada 2 rekod dijumpai