Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Lain-lain

1

SENARAI PASAR MALAM/ PAGI / TANI MENGIKUT DAERAH DI MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG BAGI TAHUN 2018
SENARAI PASAR MALAM/ PAGI / TANI MENGIKUT DAERAH DI MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG BAGI TAHUN 2018

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Lain-lain

16/11/2018

  

2

LOKASI BARANG KITAR SEMULA
MPSP menyediakan bayaran insentif kepada penggiat kitar semula yang berdaftar dengan MPSP dan menjual barangan kitar semula kepada agen yang dilantik sahaja.

Majlis Perbandaran Seberang Perai

Alam Sekitar | Lain-lain

23/10/2018

  

3

SENARAI KAUNTER PERKHIDMATAN ZAKAT PULAU PINANG
Memaparkan senarai maklumat kaunter perkhidmatan Zakat Pulau Pinang.

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Lain-lain

23/10/2018

  

4

SENARAI PUSAT HAEMODIALISIS DI BAWAH PUSAT ZAKAT NEGERI PULAU PINANG
Memaparkan maklumat dan lokasi pusat haemodialisis Zakat Pulau Pinang.

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Lain-lain

12/10/2018

  

5

JADUAL KAUNTER VAN BERGERAK MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG (MBPP)
JADUAL KAUNTER VAN BERGERAK MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG (MBPP)

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Lain-lain

12/10/2018

  

6

SENARAI MASJID DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH
SENARAI MASJID MENGIKUT KADUN DAN PERLIMEN

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

05/10/2018

  

7

SENARAI MASJID DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH)
SENARAI MASJID MENGIKUT KADUN DAN PARLIMEN

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

05/10/2018

  

8

SENARAI MASJID DAERAH TIMUR LAUT
SENARAI MASJID MENGIKUT KADUN DAN PERLIMEN

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

04/10/2018

  

9

SENARAI MASJID DAERAH BARAT DAYA
SENARAI MASJID IKUT KADUN DAN PARLIMEN

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

04/10/2018

  

10

SENARAI MASJID DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN
SENARAI MASJID IKUT KADUN DAN PARLIMEN

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

04/10/2018

  

11

SENARAI SIJIL HALAL RUMAH SEMBELIH NEGERI PULAU PINANG
SENARAI SIJIL HALAL RUMAH SEMBELIH NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

04/10/2018

  

12

SENARAI PENGESAHAN SIJIL HALAL BAGI BARANG GUNAAN DI NEGERI PULAU PINANG
SENARAI PENGESAHAN SIJIL HALAL BAGI BARANG GUNAAN DI NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Lain-lain

04/10/2018

  

13

JADUAL KUTIPAN SAMPAH MENGIKUT ZON BAGI KAWASAN DIBAWAH KAWALAN MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG (MBPP)
Jadual Kutipan Sampah Mengikut Zon Bagi Kawasan Dibawah Kawalan Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Lain-lain

03/10/2018

  

14

MAKLUMAT PREMIS MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG (DAERAH BARAT DAYA)
Memaparkan maklumat premis wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang bagi daerah Barat Daya.

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Lain-lain

01/10/2018

  

15

MAKLUMAT PREMIS MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG (DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH)
Memaparkan maklumat premis wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang bagi daerah Seberang Perai Tengah.

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Lain-lain

01/10/2018

  

16

MAKLUMAT PREMIS MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG
Memaparkan maklumat premis-premis wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Lain-lain

27/09/2018

  

17

DATA KUTIPAN CUKAI TANAH MELALUI PEMBAYARAN ELEKTRONIK SECARA DEBIT
jumlah kutipan cukai tanah tahunan melalui pembayaran elektronik secara DEBIT

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain

27/09/2018

  

18

DATA KUTIPAN CUKAI TANAH MELALUI PEMBAYARAN ELEKTRONIK SECARA KREDIT MASTERCARD
Jumlah kutipan cukai tanah tahunan melalui pembayaran elektronik secara KREDIT MASTERCARD

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain

27/09/2018

  

19

DATA KUTIPAN CUKAI TANAH MELALUI PEMBAYARAN ELEKTRONIK SECARA KREDIT VISA
Jumlah kutipan cukai tanah tahunan melalui pembayaran elektronik secara KREDIT VISA

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain

27/09/2018

  

20

DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK MELALUI E-BAYAR
jumlah TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK tahunan MELALUI E-BAYAR

Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang

Lain-lain

27/09/2018

  

Rekod 1 hingga 20 daripada 219 rekod dijumpai