Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Pilihanraya

1

DATA ASAS SOSIO-EKONOMI NEGERI PULAU PINANG 2014/2015 (PERTANIAN)
Mengandungi data asas Pertanian Negeri Pulau Pinang

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Bancian | Pertanian | Pilihanraya

23/10/2017

  

Rekod 1 hingga 1 daripada 1 rekod dijumpai