Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Bancian

1

LOKASI PASAR PENJAJA DI PULAU PINANG
Lokasi Pasar Penjaja di Pulau Pinang

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Bancian | Pemetaan

28/09/2018

  

2

DATA KEMISKINAN DAERAH TIMUR LAUT 2017
Data Kemiskinan Penduduk Di Daerah Timur Laut Mengikut KADUN

Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Timur Laut

Bancian | Statistik

09/08/2018

  

3

SENARAI PERTUBUHAN DALAM KOMUNITI NEGERI PULAU PINANG 2018
Maklumat Pertubuhan dalam Komuniti dimana menempatkan Pelatih OKU dibawah seliaan JKM

Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang

Bancian | Lain-lain | Pendidikan | Statistik

07/08/2018

  

4

STATISTIK KATEGORI ORANG KURANG UPAYA (OKU) BERDAFTAR MENGIKUT DAERAH PULAU PINANG JUN 2018
Bilangan statistik OKU berdaftar dengan JKM Pulau Pinang

Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang

Bancian | Kesihatan | Lain-lain | Statistik

07/08/2018

  

5

SENARAI PERTUBUHAN SUKARELA KEBAJIKAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2018
Senarai Pertubuhan Sukarela Kebajikan melalui kategori jenis pertubuhan seperti OKU, wanita dan Pelbagai. senarai pertubuhan ini menerima geran Tahunan dari JKM

Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang

Bancian | Lain-lain | Pendaftaran Syarikat | Statistik

07/08/2018

  

6

STATISTIK PENDUDUK MENGIKUT DAERAH 2011-2015
Statistik Penduduk Mengikut Daerah 2011-2015

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Bancian | Statistik

17/11/2017

  

7

DATA ASAS SOSIO-EKONOMI NEGERI PULAU PINANG 2014/2015 (PERTANIAN)
Mengandungi data asas Pertanian Negeri Pulau Pinang

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Bancian | Pertanian | Pilihanraya

23/10/2017

  

Rekod 1 hingga 7 daripada 7 rekod dijumpai