Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Perundangan

1

STATISTIK ADUAN PELANGGAN MAHKAMAH SYARIAH PULAU PINANG NOVEMBER 2018
Statistik Aduan Orang Awam yang berurusan di Mahkamah Syariah

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

11/12/2018

  

2

STATISTIK KES MAHKAMAH SYARIAH NOVEMBER 2018
Statistik pendaftran kes mal, jenayah, faraid

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

11/12/2018

  

3

STATISTIK JENIS KES YANG DIDAFTARKAN BULAN NOVEMBER 2018
Statistik jenis-jenis kes mahkamah yang didaftarkan.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

11/12/2018

  

4

STATISTIK KES SULH BULAN NOVEMBER 2018
Statistik Unit Sulh ( Mediasi ) Mahkamah

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

11/12/2018

  

5

STATISTIK ADUAN PELANGGAN MAHKAMAH SYARIAH PULAU PINANG SEPTEMBER 2018
Statistik Aduan Orang Awam yang berurusan di Mahkamah Syariah

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

04/10/2018

  

6

STATISTIK KES SULH BULAN SEPTEMBER 2018
Statistik Unit Sulh ( Mediasi ) Mahkamah

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

04/10/2018

  

7

DATA BAHAN DITERBITKAN OLEH JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG
DATA BAHAN DITERBITKAN OLEH JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG

Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang

Agama | Astronomi | Lain-lain | Pendidikan | Perundangan

26/09/2018

  

8

STATISTIK KES MAHKAMAH SYARIAH OGOS 2018
Statistik pendaftran kes mal, jenayah, faraid

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

20/09/2018

  

9

STATISTIK KES SULH BULAN OGOS 2018
Statistik Unit Sulh ( Mediasi ) Mahkamah

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

20/09/2018

  

10

STATISTIK BULANAN KES PENDAFTARAN UNIT PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN PERINTAH (UPPP) OGOS 2018
Statistik Bahagian Sokongan Keluarga

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

20/09/2018

  

11

STATISTIK BULANAN PENDAFTARAN KES UNIT KHIDMAT NASIHAT PERUNDANGAN (UKNP) OGOS 2018
Statistik Bahagian Sokongan Keluarga

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

20/09/2018

  

12

STATISTIK ADUAN PELANGGAN MAHKAMAH SYARIAH PULAU PINANG OGOS 2018
Statistik Aduan Orang Awam yang berurusan di Mahkamah Syariah

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

20/09/2018

  

13

STATISTIK BULANAN PENDAFTARAN KES UNIT KHIDMAT NASIHAT PERUNDANGAN (UKNP) JUN 2018
Statistik Bahagian Sokongan Keluarga

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

07/08/2018

  

14

STATISTIK KES MAHKAMAH SYARIAH JUN 2018
Statistik pendaftran kes mal, jenayah, faraid

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

07/08/2018

  

15

STATISTIK KES SULH BULAN JUN 2018
Statistik Unit Sulh ( Mediasi ) Mahkamah

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

07/08/2018

  

16

STATISTIK ADUAN PELANGGAN MAHKAMAH SYARIAH PULAU PINANG JUN 2018
Statistik Aduan Orang Awam yang berurusan di Mahkamah Syariah

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

07/08/2018

  

17

STATISTIK JENIS KES YANG DIDAFTARKAN BULAN JUN 2018
Statistik jenis-jenis kes mahkamah yang didaftarkan.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

07/08/2018

  

18

STATISTIK BULANAN PENDAFTARAN KES UNIT KHIDMAT NASIHAT PERUNDANGAN (UKNP) JULAI 2018
Statistik Bahagian Sokongan Keluarga

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

07/08/2018

  

19

STATISTIK ADUAN PELANGGAN MAHKAMAH SYARIAH PULAU PINANG JULAI 2018
Statistik Aduan Orang Awam yang berurusan di Mahkamah Syariah

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

07/08/2018

  

20

STATISTIK JENIS KES YANG DIDAFTARKAN BULAN JULAI 2018
Statistik jenis-jenis kes mahkamah yang didaftarkan.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang

Perundangan

07/08/2018

  

Rekod 1 hingga 20 daripada 47 rekod dijumpai