Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Alam Sekitar

1

LOKASI BARANG KITAR SEMULA
MPSP menyediakan bayaran insentif kepada penggiat kitar semula yang berdaftar dengan MPSP dan menjual barangan kitar semula kepada agen yang dilantik sahaja.

Majlis Perbandaran Seberang Perai

Alam Sekitar | Lain-lain

23/10/2018

  

2

BADAN SUKARELA SEMASA BENCANA NEGERI PULAU PINANG
BADAN SUKARELA SEMASA BENCANA NEGERI PULAU PINANG

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Alam Sekitar

28/09/2018

  

3

AGENSI BANTUAN SEMASA BENCANA DI PULAU PINANG
AGENSI BANTUAN SEMASA BENCANA DI PULAU PINANG

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Alam Sekitar

28/09/2018

  

4

LOGISTIK (PERALATAN/ JENTERA/KEMUDAHAN) SEMASA BENCANA DI PULAU PINANG
LOGISTIK (PERALATAN/ JENTERA/KEMUDAHAN) SEMASA BENCANA DI PULAU PINANG

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Alam Sekitar

28/09/2018

  

5

SENARAI PEGAWAI BERTUGAS SEMASA BENCANA DI PULAU PINANG
SENARAI PEGAWAI BERTUGAS SEMASA BENCANA DI PULAU PINANG

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Alam Sekitar

28/09/2018

  

6

PUSAT PEMINDAHAN BENCANA DI NEGERI PULAU PINANG
PUSAT PEMINDAHAN BENCANA DI NEGERI PULAU PINANG

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Alam Sekitar

28/09/2018

  

7

SENARAI PEMBEKAL SEMASA BENCANA DI PULAU PINANG
Senarai Pembekal Semasa Bencana di Pulau Pinang

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Alam Sekitar

28/09/2018

  

8

DATA PERUBAHAN CUACA DI PUSAT FALAK SHEIKH TAHIR PULAU PINANG
DATA PERUBAHAN CUACA DI PUSAT FALAK SHEIKH TAHIR PULAU PINANG (TARIKH, MASA, SUHU LUAR (ÂșC), KELEMBAPAN (%), BAROMETER (mmHg),HUJAN (mm)) BAGI BULAN SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER DAN DISEMBER TAHUN 2017

Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang

Alam Sekitar | Lain-lain

26/09/2018

  

9

DATA ASAS SOSIO-EKONOMI NEGERI PULAU PINANG 2014/2015 (ALAM SEKITAR)
Mengandungi data asas Alam Sekitar Negeri Pulau Pinang

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Alam Sekitar

06/09/2018

  

10

LAPORAN TAHUNAN BANTUAN TABUNG BENCANA TYT TAHUN 2017.
LAPORAN TAHUNAN BANTUAN TABUNG BENCANA TYT TAHUN 2017.

Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Utara

Alam Sekitar

15/08/2018

  

11

KEDUDUKAN SERTA KELUASAN HUTAN SIMPANAN KEKAL DI PULAU PINANG
Kedudukan Serta Keluasan Hutan Simpanan Kekal Di Pulau Pinang Mengikut Daerah Pentadbiran Sehingga 31 Disember 2014

Jabatan Perhutanan Negeri Pulau Pinang

Alam Sekitar

14/08/2018

  

12

INVENTORI STESEN SIREN PULAU PINANG
untuk mengetahui daerah mana stesen siren yang berfungsi

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pulau Pinang

Alam Sekitar

07/08/2018

  

Rekod 1 hingga 12 daripada 12 rekod dijumpai