Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

Kontrak

1

SENARAI MASJID DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (KEPALA BATAS)
SENARAI MASJID MENGIKUT KADUN DAN PARLIMEN

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Kontrak

05/10/2018

  

2

SENARAI PENGIKLANAN SEBUT HARGA/TENDER TAHUN 2013
Senarai Pengiklanan Sebut Harga/Tender Tahun 2013

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Kontrak

10/07/2018

  

3

SENARAI PENGIKLANAN SEBUT HARGA/TENDER TAHUN 2014
Senarai Pengiklanan Sebut Harga/Tender Tahun 2014

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Kontrak

10/07/2018

  

4

SENARAI PENGIKLANAN SEBUT HARGA/TENDER TAHUN 2015
Senarai Pengiklanan Sebut Harga/Tender Tahun 2015

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Kontrak

10/07/2018

  

5

SENARAI PENGIKLANAN SEBUT HARGA/TENDER TAHUN 2016
Senarai Pengiklanan Sebut Harga/Tender Tahun 2016

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Kontrak

10/07/2018

  

6

SENARAI PENGIKLANAN SEBUT HARGA/TENDER TAHUN 2017
Senarai Pengiklanan Sebut Harga/Tender Tahun 2017

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Kontrak

10/07/2018

  

Rekod 1 hingga 6 daripada 6 rekod dijumpai