Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

 

Maklumat Terperinci Dokumen

 
Perkara :
SENARAI PUSAT HAEMODIALISIS DI BAWAH PUSAT ZAKAT NEGERI PULAU PINANG
Keterangan :
Jabatan / Agensi :
Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
Bulan Dokumen :
Tiada
Tahun Dokumen :
2018
Kluster :
Lain-lain
Tarikh Muat Naik :
12/10/2018
Pegawai Memuat Naik :
FARIDAH BINTI ARIFFIN
 

Lampiran Dokumen

Nama Fail Tarikh Muat Naik Saiz Fail
Tindakan
Pusat_haemodialisiszpp.xlsx 03/10/2018 09:52:05 AM 0.01MB