Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

 

Maklumat Terperinci Dokumen

 
Perkara :
SENARAI PERSIMPANGAN-PERSIMPANGAN SISTEM LAMPU ISYARAT LALULINTAS DI BAHAGIAN PULAU, PULAU PINANG TAHUN 2018
Keterangan :
Jabatan / Agensi :
Majlis Bandaraya Pulau Pinang
Bulan Dokumen :
Oktober
Tahun Dokumen :
2018
Kluster :
Pengangkutan
Tarikh Muat Naik :
23/11/2018
Pegawai Memuat Naik :
AFIZA BINTI ABDUL WAHAB
 

Lampiran Dokumen

Nama Fail Tarikh Muat Naik Saiz Fail
Tindakan
Lampu Isyarat Mbpp 2018.xls 05/10/2018 4:08:00 PM 0.09MB