Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

 

Maklumat Terperinci Dokumen

 
Perkara :
DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK MELALUI E-BAYAR
Keterangan :
Jabatan / Agensi :
Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang
Bulan Dokumen :
Tiada
Tahun Dokumen :
2017
Kluster :
Lain-lain
Tarikh Muat Naik :
27/09/2018
Pegawai Memuat Naik :
WANIT A/L EE PAN
 

Lampiran Dokumen

Nama Fail Tarikh Muat Naik Saiz Fail
Tindakan
2011 - Data Transaksi Pembayaran Elektronik Melalui E-bayar.csv 27/09/2018 2:52:30 PM 0.21MB
2012 - Data Transaksi Pembayaran Elektronik Melalui E-bayar.csv 27/09/2018 2:52:36 PM 0.19MB
2013 - Data Transaksi Pembayaran Elektronik Melalui E-bayar.csv 27/09/2018 2:52:41 PM 0.25MB
2014 - Data Transaksi Pembayaran Elektronik Melalui E-bayar.csv 27/09/2018 2:52:45 PM 0.22MB
2015 - Data Transaksi Pembayaran Elektronik Melalui E-bayar.csv 27/09/2018 2:52:49 PM 0.31MB
2016 - Data Transaksi Pembayaran Elektronik Melalui E-bayar.csv 27/09/2018 2:52:54 PM 0.51MB
2017 - Data Transaksi Pembayaran Elektronik Melalui E-bayar.csv 27/09/2018 2:52:58 PM 0.71MB