Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

 

Maklumat Terperinci Dokumen

 
Perkara :
KELUASAN GUNA TANAH 2015 (DTL)
Keterangan :
Jabatan / Agensi :
PLANMalaysia@Pulau Pinang
Bulan Dokumen :
Tiada
Tahun Dokumen :
2017
Kluster :
Lain-lain
Tarikh Muat Naik :
03/10/2017
Pegawai Memuat Naik :
ABD RAHMAN BIN BAKAR
 

Lampiran Dokumen

Nama Fail Tarikh Muat Naik Saiz Fail
Tindakan
Keluasan Gunatanah 2015-dtl.xls 03/10/2017 3:39:41 PM 0.02MB