Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

 

Maklumat Terperinci Dokumen

 
Perkara :
STATISTIK PENDUDUK MENGIKUT DAERAH 2011-2015
Keterangan :
Jabatan / Agensi :
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Unit :
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri
Bulan Dokumen :
Januari
Tahun Dokumen :
2015
Kluster :
Bancian | Statistik
Tarikh Muat Naik :
17/11/2017
Pegawai Memuat Naik :
TEH LEY WAH
 

Lampiran Dokumen

Nama Fail Tarikh Muat Naik Saiz Fail
Tindakan
Pend Mengikut Daerah_umur.xls 17/11/2017 10:46:31 AM 0.02MB
Pend Mengikut Daerah_umur.csv 17/11/2017 10:47:57 AM 0.00MB