Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat

Menjimatkan masa capaian set data terbuka oleh rakyat

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan

 

Maklumat Terperinci Dokumen

 
Perkara :
LAPORAN PERMOHONAN I-BITA DAERAH S.P.S
Keterangan :
Jabatan / Agensi :
Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan
Bulan Dokumen :
Tiada
Tahun Dokumen :
2018
Kluster :
Statistik
Tarikh Muat Naik :
07/02/2018
Pegawai Memuat Naik :
MOHD SYAM SURI B ISMAIL
 

Lampiran Dokumen

Nama Fail Tarikh Muat Naik Saiz Fail
Tindakan
Laporan Permohonan I-bita Daerah S.p.s.xls 07/02/2018 3:01:49 PM 0.01MB